ENEBOLIGER

Det er ikke få eneboliger vi har levert! Noen eksempler:

Hønefoss

Levering av 6 eneboliger i rekke ferdig utvendig basert på elementer, med supplerende arbeider innvendig. Yttervegger som elementer, innvendig bærevegger og bæresystem, innvendige ikke-bærende vegger, brannlydvegger, takelementer, etasjeskiller over 1 og 2 etasje (loft). Videre leveranse av vinduer, balkongdører, ytterdører og terrasser. Innvendig arbeider som belistning og innvendige dører, ventilasjonsanlegg samt elektrisk anlegg levert.

Risør

Diverse eneboliger basert på elementer ferdig utvendig i 2016/2017. basert på elementer Yttervegger som elementer, takelementer, etasjeskiller over 1 etasje, vinduer og balkongdør. Nødvendige innvendige bærevegger og bæresystem.

Vestby

Enebolig basert på elementer ferdig utvendig 2018. Yttervegger som elementer, bod, nødvendige innvendige bærevegger og bæresystem, prekutt innvendige vegger, brannlydvegger mellom leilighet og hovedhus i 1 etasje. Takelementer, vinduer og balkongdører, og terrasser med glassrekkverk.

Melum, Skien

Klassisk enebolig basert på elementer ferdig utvendig 2018.

Yttervegger som elementer, takelementer, etasjeskiller over 1 etasje, vinduer og balkongdør. Nødvendige innvendige bærevegger og bæresystem. Videre leveranse av etasjeskiller over 1 etasje, vinduer, balkongdører og terrasser.

Venstøp, Skien

Enebolig basert på elementer ferdig utvendig 2018.

Yttervegger som elementer, boder, nødvendige innvendige bærevegger og bæresystem, innfyllings- elementer, brannlydvegger mellom leilighet og hovedhus.

1/4
1/2