FLERMANNSBOLIGER

Vi leverer mange leilighetsbygg i løpet av ett år, eksempelvis:

Risør

6-mannsbolig komplett ferdig utvendig med innvendig tømrerarbeid. Boliger basert på elementer i form av yttervegger, bærevegger, lydbrannvegger, yttertak, etasjeskiller, vinduer og balkongdører og terrasser. Prefabrikkerte bad, som ble heist på plass under montering av bygget.

Hønefoss

Her leverte vi i 2017 to komplette 4-mannsboliger med innvendig tømrerarbeid. Byggene ble levert med prefabrikkerte bad, som ble heiset inn under montering av bygget.

Sem

Levering av 4 og 6-mannsboliger ferdig utvendig basert på elementer, med supplerende arbeider. Leveransen besto av yttervegger som elementer, innvendige bærevegger og bæresystem, brannlydvegger, takelementer, etasjeskiller, vinduer og balkongdører, ytterdører, terrasser og svalganger, utvendige trapper, glassrekkverk terrasser. Alt innvendig tømrerarbeid i form av innvendige vegger, innvendige dører, innvendig belistning, parkett samt flis og murarbeider m.v.

1/5